Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Studiedagen / Studiedag: 'De private huurmarkt: een van de pijlers voor goed en betaalbaar wonen?'

Studiedag: 'De private huurmarkt: een van de pijlers voor goed en betaalbaar wonen?'

Brussel, Vlaams Parlement, 15 mei 2012

 

Deze studiedag is een organisatie van het Steunpunt Wonen in samenwerking met Agentschap Wonen - Vlaanderen

 

Doel van de studiedag

Het aandeel van de private huurmarkt in de Vlaamse woningmarkt is sedert de Tweede Wereldoorlog stelselmatig achteruitgegaan. Uit vroeger onderzoek weten we dat de private huurmarkt in toenemende mate gezinnen met een laag inkomen huisvest en dat de kwaliteit van de woningen wel is verbeterd, maar minder goed blijft dan gemiddeld.

De afgelopen jaren voerde het Steunpunt Ruimte en Wonen diverse studies uit om een nog beter beeld te krijgen van de problematiek op de private huurmarkt. Vooreerst werpen de jaarlijkse resultaten van de EU-SILC-enquête in de periode 2004-2009 nieuw licht op de evolutie op de Vlaamse woningmarkt en in het bijzonder ook de huurmarkt. Verder levert de databank van de federale overheid waarin gegevens over geregistreerde huurcontracten zijn opgenomen, heel wat nieuwe informatie over de huurprijzen. Ook werden evaluaties uitgevoerd van bestaande beleidsinstrumenten. Daarbij werd onder meer gekeken naar de rol van de gemeenten bij de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van woningen. Ter voorbereiding van mogelijke nieuwe beleidsmaatregelen ging het Steunpunt na hoe een stelsel van richthuurprijzen in Vlaanderen vorm kan krijgen.

Tijdens deze studiedag worden de resultaten van deze studies bekendgemaakt en wordt hierover het debat aangegaan met het ruime publiek. De studiedag kadert mee in de voorbereiding van het Vlaamse woonbeleidsplan. Aan de orde is de vraag welke rol de private huurmarkt heeft te vervullen in een beleid dat gericht is op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. Kan en moet de private huurmarkt een van de pijlers zijn voor goed en betaalbaar wonen? En hoe kan de Vlaamse overheid daartoe bijdragen?

Programma

 

9u00

Onthaal met koffie
 

9u30

Verwelkoming
James Van Casteren, Wonen - Vlaanderen

9u40

De evolutie van de woonsituatie in Vlaanderen in de periode 2004-2009 volgens de EU-SILC-enquête
Kristof Heylen

10u10

Kwaliteitsbewaking op de private huurmarkt: de rol van de gemeenten t.a.v. de huurder
Brecht Vandekerckhove

10u40


Koffiepauze
 

11u10

De registratie van huurcontracten als informatiebron voor de private huurmarkt
Katrien Tratsaert

11u40

Een schatting van hedonische huurprijzen en een huurprijsindex voor Vlaanderen
Frank Vastmans

12u10

Richthuurprijzen als bruikbaar beleidsinstrument?
Sien Winters

12u30


Broodjeslunch
 

13u30

Towards a sustainable private rented sector. The lessons from other countries
Kathleen Scanlon, London School of Economics

14u15

Debat 'De private huurmarkt: een van de pijlers voor goed en betaalbaar wonen?'

Deelnemers:

  • Katelijne D’Hauwers, Algemeen Eigenaarssyndicaat
  • Kristien Berkein, voorzitter Confederatie Immobiliënberoepen
  • Geert Inslegers, Huurdersbonden
  • Arne Proesmans, Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
  • Tom Meeuws, Bedrijfsdirecteur Samen Leven, Stad Antwerpen

Moderator: Guy Tegenbos

15u45

Slotwoord
Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale economie


16u00


Receptie

 

Praktische info

Plaats:

Vlaams Parlement, zaal De Schelp, Brussel

Deelnameprijs:

30 euro (de deelnameprijs omvat documenten studiedag, koffie en broodjeslunch en receptie)

Inschrijving:

Gelieve het registratieformulier in te vullen.

Congressecretariaat

Inge Vanderwaeren
Secretariaat Steunpunt Wonen
p/a HIVA - KU Leuven
Parkstraat 47 bus 5300
B-3000 Leuven

Copyright © Steunpunt wonen